Reestructuring

[one_half last=”no”]

tit

L’equip de Asignia té una àmplia experiència en Reestructuracions Empresarials, aportant solucions a través dels nostres següents serveis:

puntoDiagnosi Financera de l’Empresa i Presa de decisions.

puntoNegociació amb Entitats Financeres.

puntoCostos per a la Presa de Decisions.

puntoPlanes de Millora per al Compte de Resultats.

puntoGestió de Tresoreria.

puntoPla de Racionalització de Despeses d’Explotació.

puntoRefinançaments/Reestructuracions de Deute

El nostre propòsit és orientar respecte als canvis a realitzar en l’empresa, que han de respondre a una estratègia prèviament definida i conèixer l’impacte global d’aquestes decisions.

 

“Quan els canvis són reactius, causen problemes financers i de persona

[/one_half]