Private Equity

 

[one_half last=”no”]

titAssessorem al Private Equity en relació a companyies que integren la cartera de participades per millorar els seus rendiments, reduir costos, gestionar riscos, identificar sinergies i potencials àrees de millora, a més de prestar-los assessorament en la fase d’integració, mitjançant un equip altament experimentat i amb un profund enfocament multidisplinar.

Donem suport als nostres clients en:

puntoIdentificar els millors objectius d’inversió.

puntoRealitzar el Due Diligence amb un enfocament multidisplinar: financer, legal, fiscal, laboral, estratègic, comercial, de mercat, operacional, mediambiental, de sistemes, etc.

puntoNegociar els termes i condicions de la transacció.

puntoCerca de finançament.

puntoGestionar el procés d’integració Post-deal.

puntoDesinvertir en els actius no estratègics del negoci.

puntoReducció/ adequació dels costos de l’empresa

puntoAssessorament en els processos de consolidació i build-up.

 

[/one_half]